Po okresie zimowej hibernacji, kiedy – przyznaję – z racji nadmiaru pracy i innych, angażujących ...